Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Zmluvy

Zmluvy » subjekt: Mestská časť Košice-Vyšné Opátske » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 61-75 z 162
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
7/2018Štefan Špacai, Pod hrebienkom 4, 040 01 KošiceZmluva č.7/2018 zo dňa 03.09.2018 o nájme nebytového priestoru KS JánošíkNájom nebytového priestoru KS Jánošík ( kultúrna sála, kuchyňa)50,00 €4.9.201816.9.2018
8/2018/HZÚnia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, OZ, Sekulská 1, 842 50 BratislavaDohoda o uzatvorení partnerstva verejnej zbierky Biela pastelkaPodpora verejnej zbierky Biela pastelka v jej propagačnej časti0,00 €9.8.201831.12.2018
7/2018/HZAsseco Solutions, a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 BratislavaZmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľomVzájomné práva a povinnosti zmluvných strán pri spracovávaní a zabezpečovaní ochrany osobných údajov v informačných systémoch 0,00 €12.7.2018nestanovený
2018/008František Ruska, Orgovánová 535/6, 040 11 KošiceZmluva o nájme hrobového miesta č.2018/008Nájom hrobového miesta na cintoríne Košice-Vyšné Opátske 350,00 €12.7.2018nestanovený
Dohoda č.18/41/050/76ÚPSVaR Košice, Staničné námestie 9, 042 11 KošiceDohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie podľa § 50 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanostiPredmetom dohody je poskytovanie finančného príspevku úradom zamestnávateľovi na podporu vytvárania pracovných miest podľa § 50 zákona o službách zamestnanosti v súlade s platnými a účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a právnymi aktmi Európskeho spoločenstva.0,00 €29.6.201831.12.2019
1/2018/PZKomunálna poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group, Štefániková 17, 811 05 BratislavaPoistná zmluva - poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidlaPoistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla ( nákladný príves)20,71 € (jednotková)26.6.2018nestanovený
2018/007Eva Filipová, Liesková 2316/8, 040 01 KošiceZmluva o nájme hrobového miesta č.2018/007Nájom hrobového miesta na cintoríne Košice-Vyšné Opátske40,00 €26.6.2018nestanovený
2018/006Eva Filipová, Liesková 2316/8, 040 01 KošiceZmluva o nájme hrobového miesta č.2018/006Nájom hrobového miesta na cintoríne Košice-Vyšné Opátske40,00 €26.6.2018nestanovený
6/2018Ing. Zuzana Morosková, Ražná 25, 040 01 KošiceZmluva č.6/2018 zo dňa 20.6.2018 o nájme nebytového priestoru - zmluva je zrušená odstúpením nájomcu od zmluvy zo dňa 2.7.2018Nájom nebytového priestoru KS Jánošík30,00 €21.6.20187.7.2018
6/2018/HZHGA AUDIT, spol. s.r.o., Veterná 9, 040 01 KošiceZmluva o poskytnutí službyAudit účtovnej závierky za rok 2017 936,00 €20.6.201820.6.2018
5/2018/HZTOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/25B, 900 31 StupavaZmluva o poverení spracúvaním osobných údajovPoverenie Sprostredkovateľa Prevádzkovateľom spracúvaním osobných údajov (ďalej aj ako „OU“) dotknutých fyzických osôb za podmienok a v rozsahu dohodnutom v tejto Zmluve. Osobné údaje dotknutých osôb sú súčasťou Informačných systémov - počítačových programov WinCITY „názov programu“ a ich databáz (ďalej len ako „Programy“) Sprostredkovateľa, ktoré od neho nadobudol Prevádzkovateľ. 0,00 €20.6.2018nestanovený
2018/005Eva Filipová, Liesková 2316/8, 040 01 KošiceZmluva o nájme hrobového miesta č.2018/005Nájom hrobového miesta na cintoríne Košice-Vyšné Opátske40,00 €14.6.2018nestanovený
4/2018/HZWEBY GROUP, s.r.o., Nižovec 2A, 960 01 ZvolenZmluva o spracúvaní osobných údajovÚprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán pri spracovávaní a zabezpečovaní ochrany osobných údajov v informačných systémoch špec. v čl. VII. tejto zmluvy0,00 €5.6.2018nestanovený
5/2018PIMPOLLO, o.z., Čingovská 9, 040 12 KošiceZmluva č.5/2018 zo dňa 31.5.2018 o nájme nebytového priestoruNájom nebytového priestoru KS Jánošík30,00 €1.6.20184.6.2018
Dohoda 18/41/50J/42ÚPSVaR Košice, Staničné námestie 9, 042 11 KošiceDohoda 18/41/50J/42 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa 50j zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanostiÚprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona o službách zamestnanosti (ďalej len „príspevok“), ktorý sa poskytuje zo zdrojov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky (ďalej len „ŠR“) a Európskeho sociálneho fondu0,00 €29.5.201828.2.2019
Položky 61-75 z 162
ÚvodÚvodná stránka