Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Elektronická úradná tabuľa

Úradná tabuľa

Celoplošná regulácia živočíšnych škodcov (deratizácia) na území mesta Košice v termíne od 21.10.2019 do 30.11.2019Vytlačiť
 


 
 

Príkaz primátora mesta Košice č. 23/2019 na vykonanie záchranných prác počas mimoriadnej situácie na území mesta KošiceVytlačiť
 


 
 

Vyhlásenie mimoriadnej situácie - oznámenie (pre obyvateľov ulice Včelárska paseka)Vytlačiť
 


 
 

Mesto Košice - VYHLÁSENIE MIMORIADNEJ SITUÁCIEVytlačiť
 


 
 

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA KOŠICE - Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentuVytlačiť
 


 
 

Povinné čipovanie psov - oznamVytlačiť
 


 
 

UVEREJNENIE VÝSLEDKOV VOLIEB - poslancov miestneho zastupiteľstva a volieb starostu mestskej častiVytlačiť
 


 
 

OR Hasičského a záchranného zboru v Košiciach odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na pozemkoch s porastom a lesných pozemkoch v územnom obvode okresov Košice I až IV a Košice - okolie dňom 07.09.2018 od 8,00 hod.Vytlačiť
 


 
 

OR Hasičského a záchranného zboru, Košice vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru od 01.08.2018Vytlačiť
 


 
 

Mesto Košice - Oznámenie o Územnom pláne hospodársko - sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky 2018Vytlačiť
 


 
 

Okresný úrad Košice - Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu - Program odpadového hospodárstva KSK na roky 2016 - 2020Vytlačiť
 


 
 

Oznámenia o uložení písomnosti

Oznámenie o doručení písomnosti, adresát Gašková EleonóraVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o doručení písomnosti, adresát Špacai MarekVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o doručení písomnosti, adresát Seliga MartinVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o doručení písomnosti, adresát Bartfai TiborVytlačiť
 


 
 

Verejné vyhlášky

Mesto Košice-Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania-stavba: Stavebné úpravy bytu č.24, 4. poschodie, Jelšová 18, Košice.Vytlačiť
 


 
 

Mesto Košice - Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania - stavba: Košice protipovodňová ochrana mesta -úprava ľavého brehu Hornádu v rkm 29,900-31,5500Vytlačiť
 


 
 

Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov formou verejnej vyhlášky, upozornenieVytlačiť
 


 
 

Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice - mesto - oznamuje a upozorňuje na africký mor ošípaných (AMO)Vytlačiť
 


 
 
ÚvodÚvodná stránka