Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Osvedčovanie podpisov

Fyzická osoba, ktorej podpis sa osvedčuje, musí byť prítomná pri osvedčovaní podpisu. Osvedčovanie podpisu mimo budovy Miestneho úradu sa vykonáva po dohode s pracovníkom úradu.

Neosvedčujú sa podpisy na listinách, ktoré budú použité v zahraničí a ak je listina napísaná v inom ako štátnom jazyku – to sa nevzťahuje na listiny napísané v českom jazyku. K osvedčeniu podpisu je potrebné predložiť:

  • platný občiansky preukaz, cestovný pas, povolenie na pobyt,
  • listinu na ktorej je potrebné osvedčiť podpis.


Úkon je spoplatnený v súlade so znením zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov vo výške 1,50 € za každý podpis, 3,00 € za každý podpis v prípade, ak je osvedčenie podpisu vykonané mimo úradnej miestnosti. Správny poplatok  sa vyberá v hotovosti do pokladne úradu po vykonaní úkonu.


 
ÚvodÚvodná stránka